Garantie en klachten

Garantie

Wij staan garant voor de kwaliteit van onze producten, we zullen altijd ons best doen om te zorgen dat jij je bestelling in goede staat ontvangt. Is een product bedorven, of onbruikbaar geworden door roekeloos handelen van onze kant? Er is er directe schade? Dan zijn wij uiteraard aansprakelijk. Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen of geleden verlies.

Klachten

Vindt je dat wij ons werk niet naar behoren hebben gedaan? Laat ons dat dan liefst meteen, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden, per e-mail weten.